JavaScript seems to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website. Click here for instructions on enabling javascript in your browser.

1. Szerződés hatálya

2. Szerződés tárgya

3. Szerződéskötés folyamata, a szerződés létrejötte

4. A létrejött szerződés módosítása

5. Megrendelő jogai és kötelezettségei

6. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

7. Teljesítés, határidők, jótállás, szavatosság

8. Fizetés módja, fizetési feltételek

9. A szerződés megszűnésének, megszüntetésének esetkörei

10. Vis Major

11.Adatkezelés

12. Irányadó jog, jogkikötés

13. Záró rendelkezések